OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

1. Každý zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými obchodními podmínkami e-shopu www.akvapotreby.com. a že uvedl pravdivé a úplné údaje.

2. K uskutečnění nákupu je nutné vyplnění všech údajů potřebných k identifikaci zákazníka a doručení zásilky. Při zadání těchto údajů zákazník souhlasí ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů se shromažďováním jeho osobních údajů provozovatelem www.akvapotreby.com  pro účely jednoznačné identifikace zákazníka a následné správné doručení zboží. Provozovatel prohlašuje, že osobní údajde zákazníka budou používány výhradně pro jeho vnitřní potřebu, evidenci zákazníka a nebudou poskytovány třetím osobám. (Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat)

3. Veškeré objednávky zákazníka jsou po potvrzení provozovatelem považovány za závazné, jejich storno lze provést do 2 hodin od objednání. V případě, že dojde ke stornování objednávky ze strany kupujícího bez uvedení pádného důvodu, je prodávající oprávněn při další případné objednávce v budoucnu požadovat úhradu zboží formou platby předem na účet či objednávku stornovat.

4. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě www.akvapotreby.com jsou uvedeny včetně DPH.

5. Zákazníci platí za zboží dobírkou,  předem převodem na účet nebo hotově při převzetí.

6. Dodací podmínky a možnosti jsou závislé na dodacích podmínkách a možnostech dodavatelů prodejce. Zboží které je skladem, jsme schopni dodat do 1-2 dnů po potvrzení objednávky.

7. Internetový obchod www.akvapotreby.com poskytuje záruku na zboží v rozsahu uvedeném v těchto obchodních podmínkách.

8. Na reklamace se vztahuje reklamační řád uvedený v těchto obchodních podmínkách. O zboží, které budete v rámci reklamace odesílat zpět na naši adresu nás telefonicky nebo e-mailem informujte předem, zásilky odeslané bez předchozí domluvy z důvodu výskytu nevyžádané pošty nebudou přebírány. Děkujeme za pochopení

9. Do zaplacení kupní ceny je zboží majetkem obchodu www.akvapotreby.com.

10.Možnosti a ceny dopravy naleznete zde. V Případě platby předem na účet prodejce je nutné uvést VS (číslo objednávky). V případě jeho neuvedení není možné platbu s objednávkou spárovat.

11. Při nákupu akvárií, terárií či želvárií při dopravě přepravní společností bude účtován příplatek za polysterenovou výplň ve výši 40 Kč

12. V případě, že bude kupujícím zvolena jako možnost úhrady objednaného zboží  „Platba předem na účet“, bude uvedená dostupnost u jednotlivých produktů započata od doby připsání částky ve prospěch účtu uvedeného v objednávkovém formuláři. V případě, že platba nebude připsána do 7 dnů od přijetí objednávky, bude objednávka automaticky stornována a Vaše nacionále uveřejněny na černé listině.

13. Objednávky, které nebudou odeslány přes košík e-shopu nebo pokud nebude dohodnuto předem telefonicky jinak nebudou akceptovány!

14. V případě objednání zboží, které je nadrozměrné, bude zákazníkovy nejpozději do 24 hodin odeslána cenová kalkulace přepravy. Nadrozměrnou zásilkou se rozumí taková zásilka jejíž délka + 2x šířka + 2x výška přesáhne 300cm

15. Uvedené obrázky jsou pouze ilustrační. V některých případech, pokud není k dispozici objednané zboží, zasíláme automaticky zboží se stejnými parametry za stejnou cenu. Vždy jsme vedeni snahou o co nejrychlejší vyřízení objednávky a vždy tak činíme pouze v zájmu našich zákazníků.

16. Na zboží, u kterého je uvedeno "Akce" nelze využívat žádné další slevy.

17. Objednávky s konečnou hodnotou nižší než 200Kč bez přepravného nezasíláme na dobírku.

18. Přeprava zdarma se vztahuje:

 

  • Na každý nákup v hodnotě nad 2500Kč a s hmotností do 30kg v jednom balíku.
  • Na nadrozměrné zásilky, individuálně podle hmotnosti a zóny doručení - viz. dotaz.

 

 

Podmínky pro přepravu zdarma se vztahují pouze na zásilky v rámci ČR!!

Pokud objednané zboží přesáhne 30kg, je nutné jej rozdělit do více balíků a k objednávce připočíst další přepravné. O tomto faktu bude kupující neprodleně e-mailem informován.

Jestliže charakter zboží bude vyžadovat, aby objednávka byla vyexpedována paletovou přepravou, bude kupující neprodleně kontaktován s cenovou kalkulací přepravy.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně přepravy zdarma nás prosím ihned kontaktujte....

Prodávající si vyhrazuje právo po předešlé komunikaci s kupujícím (nikoliv jednostranně) měnit výši přepravného a způsob úhrady.

 

19. Jestliže je u konkrétního produktu možný výběr z více variant, které je možno specifikovat do poznámky a nebude tak ze strany kupujícího učiněno, automaticky bude odeslána varianta, která je skladem.

 

20. Pokud adresát obdrží zásilku jakýmkoliv způsobem viditelně poškozenou, je nezbytně nutné o tomto sepsat s řidičem písemný zápis o škodě či převzetí zásilky zcela odmítnout a neprodleně kontaktovat odesílatele. V případě písemného stvrzení převzetí bez výhrad jakkoliv poškozené zásilky nese automaticky příjemce odpovědnost za případnou škodu na zboží, kterou již zpětně nelze reklamovat u přepravce ani u dodavatele.

 

21. Příjemce je povinen si každou zásilku vizuálně prohlédnout. Svým podpisem potvrzuje převzetí zásilky v nepoškozeném a kompletním stavu. Jestliže je zásilka doručena poškozená, může příjemce odmítnout převzetí nebo zásilku přijmout pouze s písemným zápisem o stavu při předání zásilky, a to přípisem do doručovacího listu nebo sepsáním samostatného zápisu o škodě.

Reklamace na zjevné a viditelné výrobní vady či chybějící zboží budou vyřízeny pouze při jejich oznámení nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky.

 

 

Storno objednávky Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu strakonice@akvapotreby.com , v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO a číslo objednávky. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 3 pracovních dnů zpět, a to bezhotovostním převodem. Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávají akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.

Storno objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: -Je-li v nákupním košíku zvolena možnost přepravy zdarma, aniž by byly podmínky k tomu splněny, dále, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

-Není-li možné se s kupujícím opakovaně spojit na uvedeném telefonním čísle a kupující se ani neozve zpět.

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Upozornění pro případ, že si nepřevezmete objednanou zásilku na dobírku

Nepřevzetím a nebo nevyzvednutím uložené řádně doručené zásilky se zbožím na základě objednávky na www.akvapotreby.com nám vznikne škoda za dopravné a balné + další náklady spojené s objednáváním zboží a jeho expedicí ve výsi 500 Kč.

Pokud tento případ nastane a nebude uveden pádný důvod a nebo domluveno znovu zaslání a uhrazení dalšího dopravného, budeme požadovat náhradu této škody smluvní pokutou v souladu ust. § 544-545 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Tato náhrada může a bude vymáhána i soudní cestou, neboť k ní disponujeme veškerými potřebnými podklady včetně unikátní IP adresy počítače, ze kterého byla objednávka odeslána. Zárověň tímto faktem souhlasíte s tím, že Vaše nacionále budou uveřejněny na černé listě tohoto e-shopu. Při objednávce jste souhlasili s obchodními podmínkami.

Dodavatel si vyhrazuje právo u odběratelů, kteří jsou problematičtí nebo jsou vedeni jako neplatící zákazníci nejen u naší společnosti, ale i u jiných firem nedodávat jim zboží na dobírku, nýbrž po platbě předem na účet či jim objednávku úplně stornovat.

Záruční práva Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Dle §14 Zákona o ochraně spotřebitele existuje možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy zmíněným oprávněným subjektem:

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

§ 616 Shoda s kupní smlouvou

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

2. Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

§ 634

(1) Není-li výše ceny sjednána smlouvou nebo stanovena zvláštními předpisy, je třeba poskytnout cenu přiměřenou.


(2) Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení díla. Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je ten, komu bylo zadáno, oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

1. Jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

2. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

3. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

4. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Platební podmínky: Našim zákazníkům nabízíme tři nejrozšířenější způsoby úhrady zboží:

  1. Zboží může být zasláno na dobírku - je zaplaceno při převzetí od přepravce.
  2. Zboží je možné platit převodem na účet provozovatele předem. Výhodou platby předem je nižší platba za dopravné.

Osobní údaje Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.
Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na strakonice@akvapotreby.com nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Vrácení zboží Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit, ovšem nejpozději  do 14 dnů od jeho převzetí nás o tomto musíte informovat. O zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu nás telefonicky nebo e-mailem informujte předem, balíky zasíláné bez předchozí domluvy nebudou přebírány. Zboží by mělo být v původním obalu, nemělo by jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. V případě, že některé z těchto kritérií nebude dodrženo, může Vám být za zboží vrácena jen poměrná část peněz. Neposílejte zboží formou dobírky, doporučujeme Vám zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během přepravy. Vrácení výrobku dodavateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady.
Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena za zboží a nejlevnější nabízený způsob přepravy, bankovním převodem, a to nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží dle § 53 Občanského zákoníku.
O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte mailem na adresu strakonice@akvapotreby.com nebo telefonicky 603497808.  Kontaktní osoba: Hubený Ivan

Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.akvapotreby.com nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Obsah informačního oznámení:

EET - běžný režim

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

Obchod provozuje:

Hubený Ivan

Dr. Jiřího Fifky 871

Strakonice

386 01

IČO: 15816176

DIČ: CZ6106190398

Bankovní spojení

č.ú. 2601092499/2010